• ترکیب MRI وسونوگرافی برای بهبود تصویربرداری قلبی و کنترل همزمان تنفس

یک سامانه ترکیبی تصویربرداری مرکب از سونوگرافی همزمان و MRI در 1/5 و 3 تسلا برای تصویربرداری قلبی گفته شد. دستگاه سونوگرافی با استفاده از یک نرم افزار به MRI متصل گردید.امواج مزاحم با استفاده از محافظ الکترومغناطیسی و اتصال به زمین به حداقل رسانده شد. در تصوبرداری با 3 تسلا جبران حرکت آینده نگر در تصویربرداری قلبی متحرک به روش CINE با استفاده از سونوگرافی B-mode به کار گرفته شد. تکنیک سونوگرافی به کار گرفته شده باعث احتراز از کاستی هایی چون اشباع سیگنال یا قطع زمان تعادل ورود و خرج MRگردید. طی تصویربرداری در 1/5تسلا بازخورد با نهفتگی کوتاه همزمان به تصویربرداری متعادل شده (Low Latency real-time feeback to balnced SSFP MR imaging) در سه داوطلب سالم اجرا گردید. نتایج حاکی از امکان پایش فعال قلب طی حرکات تنفسی وبهبود میانگین زمانی تصاویر قلبی عروقی بود. مطالعات بیشتر در آینده می تواند اطلاعات جامع در خصوص قابلیت استفاده ازاطلاعات وضعیت پرفرکانس به دست آمده از سامانه سونوگرافی در کاربردهای پیشرفته تری در پایش همزمان اعضای حیاتی به ما بدهد.
 

نویسنده:admin
تاریخ: ۱۳۹۴,۰۱,۳۱
بازدید: 3805
این مطلب را به اشتراک بگذارید cloob  twitter  stumbleupon  linkedin  Facebook 
هنوز برای این مطلب نظری ارسال نشده
نام:
پست الکترونیک:
پیام: