• واحد رادیولوژی (DDR)

کلیه خدمات روتین و رنگی بدون محدودیت سن و وزن با دستگاه رادیولوژی دیجیتال مارک DR.TECH مدل DMT-FH و با قابلیت کاهش مقدار اشعه در حین تصویربرداری در مقایسه با تمامی دستگاه ها انجام می شود. مانند:

1- مجهز به نرم افزار اسکنوگرام (اندازه گیری طول اندام تحتانی)

2- انجام کلیه گرافی های رنگی شامل:

گرافی های رنگی دستگاه گوارش B.S, UGI, SB, BE

 گرافی های دستگاه ادراری IVP, VCUG

 گرافی های رنگی بانوان (HSG رحم، گالاکتوگرافی پستان) و سایر گرافی های رنگی تخصصی فیستولوگرافی و ...

(این خدمات مرکز، طرف قرارداد با کلیه بیمه هاست)


تاریخ: ۱۴۰۳,۰۳,۲۷
بازدید: