• واحد ام آر آی (MRI)

کلیه خدمات روتین ، تخصصی و فوق تخصصی ام آر آی بدون محدودیت سن وبدون محدودیت وزن بالا در این واحد انجام می شود.مانند:

1-ام آر آی قلب CARDIAC MRI

2-فانکشنال ام آر آی FUNCTIONAL MRI 

3-ام آر اسپکتروسکوپی MRS

4-ام آر آنژیوگرافی MRA

5- ام آر ونوگرافی MRV

6- ام آر ماموگرافیBREAST MRI

7-ام آر یوروگرافیMRU

8- ام آر کلانژیوگرافی MRCP

9- شکم و لگن ABDOMEN & PELVIC

تهیه تصاویر 3D از کلیه اعضاء و عروق بدن

(این خدمات مرکز، طرف قرارداد با کلیه بیمه هاست)


تاریخ: ۱۴۰۳,۰۵,۰۴
بازدید: